Collecte Webhook

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor Doneer Meer Premium.

Binnen een collecte heb je de mogelijkheid om een Webhook URL op te geven. Deze URL wordt door het systeem automatisch aangeroepen zodra de betaling een definitieve status krijgt.

Let op: als een overboeking niet is bevestigd in het donatie-overzicht van de collecte zal de Webhook URL ook niet worden aangeroepen.

Hoe werkt het?

Om de Webhook te gebruiken moet je rekening houden met de volgende stappen:

1. Link, bijv. vanaf je website, naar het doneerscherm als https://betalen.doneermeer.nl/collecte?reference=unique-donor-id.

2. Zorg dat je in je collecte instellingen een Webhook URL hebt ingevuld.

3. Zorg dat de ingevulde Webhook URL snapt wat wij doorgeven als wij de URL aanroepen. (Lees hieronder over de Technische implementatie)

Tip

Zorg dat de reference die je meegeeft aan het doneerscherm uniek is aan de donateur, stuur bijvoorbeeld de donateur automatisch door naar het doneerscherm (met een referentie) nadat hij op jouw website een formulier heeft ingevuld met zijn gegevens. Door de Webhook kan je dan later op je eigen website weer bijhouden wat de betaalstatus van de donatie is die de donateur heeft gedaan.

Technische implementatie

De Webhook URL wordt via een [GET]-request aangeroepen met 2 parameters, status en referentie.

[http://opgegeven.webhookurl.nl/]?status=[1]&reference=[reference]
Parameter Uitleg
[http://opgegeven.webhookurl.nl/] De in de collecte instellingen opgegeven Webhook URL.
[1] Dit is een voorbeeld van een status die wij kunnen doorgeven, lees hieronder verder welke statussen wij door kunnen geven.
[reference] De referentie die aan het doneerscherm als ?reference parameter kan worden meegeven als een donateur vanaf je website wordt doorgestuurd.

De volgende statussen zijn mogelijk:

Status Status code in de webhook
Donatie is gelukt 1
Betaalstatus onbekend 2
Donatie geannuleerd 9
Betaalstatus donatie verlopen 10
Betaalstatus donatie onbekend 99